วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาโลจิสติกส์และสาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรม “ในหัวข้อ การนำเข้าส่งออก และการผ่านพิธีการศุลกากร

Read more