พิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพิธีการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการอาหารไทย

Read more