สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบางละมุง

คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน พร้อมมอบเครื่องดื่มสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนบางละมุง

Read more

กิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมลอยกระทง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่งนางนพมาศ ในประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมการแสดงบนเวที ในงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันประชุมคงคา อ.บางละมุงวัดประชุมคงคา อ.บางละมุง

Read more

บริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2561

สภากาชาดไทยร่วมกับวิทยาลัยเทคโนดลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้อง 301

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อทิตญุต เตียงทองคำ am.1/4 รางวัลชนะเลิศลำดับที่1 รุ่น 85 cc ณ ประเทศมาเลเซีย

ขอแสดงความยินดีกับ อทิตญุต เตียงทองคำ am.1/4 รางวัลชนะเลิศลำดับที่1 รุ่น 85 cc ณ ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเชีย

Read more