กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 ซึกประกอบด้วยสี ฟ้า เหลือง แดง ชมพู และสีม่วง ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง กีฬาพื้นบ้าน และมีการประกวดขบวนพาเหรด แสตนเชอร์และเชียร์หลีดเดอร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Read more

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 ซึกประกอบด้วยสี ฟ้า เหลือง แดง ชมพู และสีม่วง ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง กีฬาพื้นบ้าน และมีการประกวดขบวนพาเหรด แสตนเชอร์และเชียร์หลีดเดอร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Read more

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาดูงาน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศึกษาดูงานที่ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าประเภทรถยนต์และสินค้าทั่วไป (Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) ให้บริการพื้นที่จอดรถเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และภายหลังนำเข้า การให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าและคลังสินค้า ท่าเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง

Read more

นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาการโรงแรม

อาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ฝึกงานตามโรงแรมต่างๆ ในเมืองพัทยา

Read more

กิจกรรมวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีการแสดงจินตลีลา อ่านเรียงความเรื่องแม่ และขับร้องบทเพลงเนื่องในวันแม่ ทำบุญตักบาตร และฟังเทศลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

Read more

ศึกษาดูงานที่แมคโดนัลด์ แมคโดนัลด์ สุขวิท-พัทยากลาง

คณะครู นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ระดับชั้น ปวส. 1 เดินทางไปศึกษาดุงานกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบ การปรุงอาหาร และระบบให้บริการของร้าน McDonald’s ที่สาขา สุขุมวิท-พัทยากลาง โดย ร้านMcDonald’s เป็นร้านในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเครือร้านอาหารจานด่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแมคโดนัลด์ สุขวิท-พัทยากลาง เมื่อ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2561


Read more

ประชุมผู้ปกครอง ปวช.1

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ทุกสาขาวิชา เพื่อแจ้งผลการเรียนและกิจกรรม ให้กับผู้ปกครองทราบ พร้อมกับแยกประชุมผู้ปกครองเป็นรายห้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ พบปะพูดคุยและชี้แจงผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยหอประชุมนิคมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Read more