A-TECH เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 กลุ่มภาคกลาง

นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32 กลุ่มภาคกลาง ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เมื่อ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

Read more

Happy Day A-TECH

กิจกรรม Happy Day A-TECH ประจำปีการศึกษา 2560 โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมความกล้าเเสดงออกของนักเรียน-นักศึกษา โดยการให้นักเรียน-นักศึกษานำเสนอผลงานโครงงานของนักเรียน-นักศึกษาเเต่ละสาขา การออกบูธขายของ เเละบูธของสถานประกอบที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัย ฯ พร้อมกับจัดมินิคอนเสิร์ตของวง BIG ASSณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เเละการเลือกตั้ง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1-2 ทุกสาขา
ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

Read more

กิจกรรมวันครู

วันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถือเป็น วันครูแห่งชาติ โดยในปี 2561 นี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู ไว้ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” เเละโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันครูขึ้น เพื่อให้เพื่อครูทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญ เเละได้ทำกิจกรรมร่วมกันณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

Read more

การประกวดโครงงานเเละสิ่งประดิษฐ์

การประกวดโครงงานเเละสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ระดับชั้น ปวช.3 เเละ ปวส.2 ในการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 32

Read more

อบรมสัมมนาเรื่อง Digital Marketing นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาการตลาด ทวิภาคี

อบรมสัมมนาเรื่อง Digital Marketing นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาการตลาด ทวิภาคี จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง Digital Marketing ให้กับเพื่อนนักศึกษาเเละบุคคลผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ชั้น 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

Read more

กีฬาสี ภาคสมทบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมกีฬาสี นักเรียน-นักศึกษา ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 07 มกราคม พ.ศ. 2561

Read more