ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เมื่อ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เมื่อ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Read more