กิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้ ปวช. 1 ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรื่อง เมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Read more

MOU ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสมรรถะทางวิชาชีพให้กับนักเรียน

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสมรรถะทางวิชาชีพให้กับนักเรียน ระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 2 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Read more

A-TECH ร่วมกับ บริษัท มิตรยนต์ พัทยา จัดบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

A-TECH ร่วมกับ บริษัท มิตรยนต์ พัทยา จัดโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Read more

กิจกรรม วันเเม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดกิจกรรมวันเเม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจัดพิธีถวายพระพรและกิจกรรมไหว้ตัวเเทนเเม่ของนักเรียนนักศึกษาณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Read more

อบรมผู้บริหาร และครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

รงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จัดกิจกรรมที่ 2 อบรมผู้บริหาร และครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะความรู้ในเรื่อง การแพร่ระบาดและอันตรายของยาเสพติดชนิดใหม่ณ ห้องต้นฟ้า ชั้น 24 โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เมื่อ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Read more

ทัศนศึกษา นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และผ่อนคลายจากการเรียนณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และสวนสนุก Dream World เมื่อ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Read more