พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซับพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา พิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซับพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 เเละ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 เเละ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

Read more

นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง นักเรียน ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี ประเภทคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชา ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

Read more

กิจกกรรมเเนะเเนวจัดหางาน กิจกรรมเเนะเเนวจัดหางาน ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 ทุกสาขา ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายทหาร กิจกรรมเข้าค่ายทหารของนักเรียน-นักศึกษาตกกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ค่าพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ สัตหีบ เมื่อ 09 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมเข้าค่ายทหาร
กิจกรรมเข้าค่ายทหารของนักเรียน-นักศึกษาตกกิจกรรม ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ค่าพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ สัตหีบ เมื่อ 09 มีนาคม พ.ศ. 2560

Read more