ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เมื่อ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เมื่อ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

Read more

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 ของกลุ่มกรุงเทพและภาคกลาง ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี เมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2559 ของกลุ่มกรุงเทพและภาคกลาง ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี เมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

Read more