A-TECH PATTAYA ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) #โครงการความร่วมมือในการพัฒนาจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีพี เพสท์ คอนโทรล เซอร์วิส กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา วันที่ 8 มิถุนายน 2565