นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา วันที่ 2 ธ.ค.64