A-TECH PATTAYA ประชุมใหญ่ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ พร้อมเข้ารับการทำ swab ตรวจคัดกรอง

A-TECH PATTAYA ประชุมใหญ่ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ พร้อมเข้ารับการทำ swab ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ที่ทางวิทยาลัยได้จัดหาให้ พร้อมได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ทุกท่าน✌️😷เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า A-TECH PATTAYA ได้รับการตรวจ ATK 100%