อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เข้าร่วมการอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ เพื่อใช้การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เเละการเลือกตั้ง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1-2 ทุกสาขา
ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

Read more