กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 สถาบันการศึกษาในเครืออักษรกรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีพิธีรำลึกถึงพระคุณครู กิจกรรมทางศาสนา มอบรางวัลครูผลงานดีเด่น กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครู