เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28-29 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2562
ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี