ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (กลุ่มภาคกลาง)

A-TECH PATTAYA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน-นักศึกษา
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (กลุ่มภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563
โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย