ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเกรียงศักดิ์ คงมั่น

ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Classic Bartender

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ


นายแจ๊คสัน เคลบี้

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Flair Bartender

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

นางสาวเอมมิกา เคาลิน นางสาวเอมมิกา พิโสรัมย์ และ นางสาวซิลเวียร์ เบริต์ทรัมส์

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี