การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เเละการเลือกตั้ง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1-2 ทุกสาขาณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2561