เซ็นสัญญานักศึกษาฝึกงานภาคทวิภาคี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมเซ็นสัญญาฝึกงานนักศึกษาภาคทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสต์ติกส์

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนอกสถานที่ของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานให้กับระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานอกสถานที่ ของแผนกต่างๆ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

Happy Day Atech 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรม Happy Day ภายในงานมีกิจกรรมมากมายเช่น การออกบูทของแต่ละแผนก การเปิดบ้านหลักสูตรระยะสั้น คอนเสิร์ทจากวงลาบานูน และกิจกรรมมามายบนเวทีการแสดง

Read more

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 สถาบันการศึกษาในเครืออักษรกรุ๊ป ได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีพิธีรำลึกถึงพระคุณครู กิจกรรมทางศาสนา มอบรางวัลครูผลงานดีเด่น กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครู

Read more

ประกวดโครงงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเข้าร่วม การแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาคกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถจากที่ได้ศึกษา มาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ใช้ ศักยภาพของตนอย่างเหมาะสม

Read more