วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดงานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดงานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมลงนามถวายพระพร