วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกับ บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกับ บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด ผู้ผลิตโซ่รถจักรยานยนต์ D.I.D ให้การอบรมความรู้ในด้านการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง และจัดกิจกรรม Tent service อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

ฝึกและปฏิบติการล้างทำความสะอาดโซ่ ขัดเคลือบโซ่และตั้งโซ่ ตรวจเช็คอุปกรณ์ขับเคลื่อนล้อมอเตอร์ไซต์แบบเกียร์