ขอแสดงความยินดีกับนายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม

ขอแสดงความยินดีกับนายเกรียงศักดิ์ มั่นคง นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการโรงแรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) รายการ HTM Festival 2023