กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิ.ย.2566 ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาได้เข้าใจถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย