สาขาวิชาการตลาด เรียนครบทุกสกิล จัดเต็มกลุยุทธ์สู่การประกอบธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด เรียนครบทุกสกิล จัดเต็มกลุยุทธ์สู่การประกอบธุรกิจ จัดอบรมโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญ โดย ผศ.ดร.ทัชชกร สัมมะสุต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาให้กับนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาการตลาด ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา