วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกับ บริษัทมิตรยนต์ จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมกับ บริษัทมิตรยนต์ จำกัด จัดกิจกรรมถ่ายภาพในหัวข้อ เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น FAZZIO จะวัยไหนก็สดใสได้ไม่ซ้ำกับรถ Fazzio คู่ใจ Fashion Group with Fazzio in University ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา