สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดอบรมให้ความรู้ “ด้านระบบไฟฟ้า”

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดอบรมให้ความรู้ “ด้านระบบไฟฟ้า” ให้กับนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยผู้เชี่ยวชาญ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น – 12.00 น ณ อาคารราชพฤกษ์ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 7