สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมหัวข้อ LINK@ CERTIFIED NETWORK CABLING FOR ENGINEERING 2023 (LCCE)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมหัวข้อ LINK@ CERTIFIED NETWORK CABLING FOR ENGINEERING 2023 (LCCE) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโครงข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์ จาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 7 อาคารราชพฤกษ์