วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU ) ณ โรงแรม Mövenpick Siam Na Jomtien Pattaya

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU ) ณ โรงแรม Mövenpick Siam Na Jomtien Pattaya โดยนางชาญา สมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแผนกวิชาการโรงแรมประจำปีการศึกษา 2566