วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2566