พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และ The Gems Mining Pool Villas Pattaya.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และ The Gems Mining Pool Villas Pattaya. เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านงานโรงแรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการบริการโรงแรม โดยนางชาญา สมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ร่วมลงนาม (MOU) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566