กิจกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๘ พรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ ๘๘ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Read more

เลื่อนรับประกาศนียบัตร

ตามที่วิทยลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้กำหนดจัดซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น

Read more

งดกิจกรรมคืนสู่เย้า

ตามที่วิทยาลัยทดโนโลยีอักษรพัทยาได้กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น
เนื่องจาก กระพรงการศึกษาธิกรมีหน้สือตำวนที่สุดที่ศร 02145/65ร ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 คำซับการปฏิบัติกรณีการจัดประชุม อบรม สัมนาและจัดกิจกรรมต่ง ๆ ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษพักยา ได้ตระหนักถึงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติตเชื้อไวสโครนา 2019 (COV0-19) ดังกล่ว จึงของดจัดงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

เซ็นสัญญานักศึกษาฝึกงานภาคทวิภาคี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมเซ็นสัญญาฝึกงานนักศึกษาภาคทวิภาคี สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสต์ติกส์

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนอกสถานที่ของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานให้กับระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษานอกสถานที่ ของแผนกต่างๆ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้น ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

Read more