19. เช็คชื่อผู้เข้าเรียนใน Google Meet ง่ายๆ ด้วย Google Meet Attendance

20. เช็คชื่อนักเรียน ขณะเรียนออนไลน์ด้วย Google Meet